Terapeutyczny Punkt Przedszkolny TADZIO

O nas

Rekrutacja

Dokumenty

Usługi dodatkowe

Galeria

Kontakt

Przetwarzanie danych osobowych

W tym miejscu znajdziesz wszelkie informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w zależności którego rodzaju procesy Cię dotyczą. Może otrzymaliśmy od Ciebie kontakt za pomocą formularza? Albo CV, bo interesuje Cię praca u nas? Tutaj znajdziesz niezbędne informacje.

Komunikat informacyjny - kontakt

Przedstawiamy Ci ten komunikat informacyjny w przypadku podjęcia przez Ciebie kontaktu z nami...

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Tadzio Bożena Sułkowska prowadząca działalność w Zielonce (05-220) przy ul. Kolejowej 25. Kontakt z administratorem możesz uzyskać poprzez wysyłkę e-maila na adres kontakt@tadzio.edu.pl.

 

 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja dobrowolna zgoda wyrażona w jednoznacznym celu - kontaktowania się z nami i umożliwienia nam przesyłania odpowiedzi zwrotnej. Przetwarzanie danych wrażliwych, które możesz nam przesłać e-mailem odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit a) RODO, czyli również Twojej zgody.

 

 

Kto będzie odbiorcą danych, czyli kto ma, lub może mieć, do nich dostęp?

Odbiorcami Twoich danych są lub mogą być:

 • dostawcy usług IT realizujący je na rzecz administratora danych, przede wszystkim dostawcy hostingu strony internetowej i poczty elektronicznej (nie odpowiedzą na Twój e-mail, ale pomagają nam w tym, aby Twoje zapytanie do nas trafiło, zostało zapisane na serwerze i żebyśmy mogli odpowiedzieć)

 • pracownicy lub osoby z nami współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (czyli np. pracownicy administracji nadzorujący nasze skrzynki e-mailowe)

 • podmioty mogące żądać dostępu do naszych systemów IT na podstawie przepisów obowiązującego prawa (czyli np. Policja w przypadku postępowań lub urzędnicy państwowi, w tym przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych) - ale to w wyjątkowych sytuacjach

 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane przechowujemy maksymalnie do 2 miesięcy licząc od chwili Twojego ostatniego kontaktu z nami. Dane wrażliwe usuwamy niezwłocznie po zakończeniu ich weryfikacji poczynionej na potrzeby omówienia docelowych czynności terapeutycznych.

 

 

Jakie prawa przysługują Ci na mocy RODO w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO dokładnie mówi, które konkretnie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych na podstawie wyrażonej zgody. Są to:

 • prawo dostępu do danych - czyli możesz nas zapytać, czy przetwarzamy Twoje dane (np. je przechowujemy), a jeśli tak, to jakie są to dane (imię, nazwisko itd.). Możesz poprosić nas o ich kopię, ale pamiętaj - pierwsza jest za darmo, a każda kolejna może być już płatna

 • prawo do sprostowania danych - jeśli pomyliłeś/aś się podczas podawania danych (np. wkradła się literówka), możesz poprosić, aby te dane poprawić, żeby był przetwarzane w poprawnej formie

 • prawo do usunięcia danych (do "bycia zapomnianym) - możesz poprosić, żebyśmy je usunęli w określonych przypadkach (więcej o tym przeczytasz w art. 17 RODO). Z pewnością Twoje dane usuniemy w momencie wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie

 • prawo do ograniczenia przetwarzania - w określonych przypadkach czasowo nie będziemy ich przetwarzać (więcej o tym przeczytasz w art. 18 RODO)

 • prawo do przenoszenia danych - jeśli stwierdzisz, że chcesz nawiązać kontakt z innym administratorem danych, np. z inną placówką o podobnym zakresie funkcjonowania, możesz poprosić o przekazanie mu Twoich danych

 

Pamiętaj, że RODO daje Ci prawa, ale chroni także nas przed ich nadużywaniem. W przypadku stwierdzenia, że ktoś celowo chce nas obciążyć zadaniami związanymi z realizacją jego praw, możemy np. doliczyć dodatkowe opłaty, po uiszczeniu których podejmiemy działania, o które się nas prosi na mocy RODO.

 

 

Jakie są zasady wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz wycofać wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Czyli bardziej zrozumiale - możesz napisać na e-mail kontakt@tadzio.edu.pl, że wycofujesz zgodę, my usuwamy Twoje dane i potwierdzamy ich usunięcie. Pamiętaj, że dotychczasowe kontaktowanie się i przekazywanie różnego rodzaju danych odbywało się w sposób uprawniony, bo tak dobrowolnie zdecydowałeś/aś i nam na to pozwoliłeś/aś.

 

 

Co, jeśli uznasz, że naruszyliśmy RODO podczas przetwarzania Twoich danych?

Możesz tak uznać, więc pamiętaj, że masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym właściwym ds. ochrony danych osobowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. O tym, jak możesz zgłosić skargę przeczytasz na stronie UODO.

 

 

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Nie musisz, bo to Twoja dobrowolna decyzja, ale bez niej nie będziemy mogli otrzymać wiadomości od Ciebie i na nią odpowiedzieć. Przy naszym formularzu kontaktowym widnieje informacja, że wysłanie wiadomości jest równoważne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych. Przekazywanie przez Ciebie danych wrażliwych nie jest wymagane w procesie komunikacji elektronicznej, żebyśmy mogli podjąć z Tobą kontakt.

 

 

Czy przetwarzamy Twoje dane w zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu?

 

Nie, nie przetwarzamy Twoich danych w ten sposób. Nie łączymy Twoich danych z naszymi usługami, nie profilujemy Twojej osoby pod kątem koszyka usług, które moglibyśmy Ci zaprezentować i wystawić ofertę - po prostu czytamy i odpowiadamy na Twoje wiadomości lub oddzwaniamy, jeśli podasz swój numer telefonu. Powyższe dotyczy również wrażliwych danych osobowych, które zdecydujesz się nam przesłać drogą elektroniczną.

Komunikat informacyjny - rekrutacja

Przedstawiamy Ci ten komunikat informacyjny w przypadku zgłoszenia przez Ciebie udziału w procesie rekrutacyjnym albo przesłaniu do nas CV z Twojej własnej inicjatywy.

 

Uwaga, zaczynamy! Przez chwilę będzie poważniej...

 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Tadzio Bożena Sułkowska prowadząca działalność w Zielonce (05-220) przy ul. Kolejowej 25. Kontakt z administratorem możesz uzyskać poprzez wysyłkę e-maila na adres kontakt@tadzio.edu.pl.

 

 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja dobrowolna zgoda wyrażona w jednoznacznym celu - Twoim udziale w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora na określone stanowisko, lub przesłaniu przez Ciebie CV poza prowadzonymi przez nas procesami rekrutacyjnymi.

 

Kto będzie odbiorcą danych, czyli kto ma, lub może mieć, do nich dostęp?

Odbiorcami Twoich danych są lub mogą być:

 • dostawcy usług IT realizujący je na rzecz administratora danych, przede wszystkim dostawcy hostingu strony internetowej, poczty elektronicznej (nie odpowiedzą na Twój e-mail, ale pomagają nam w tym, aby Twoje zgłoszenie do nas trafiło, zostało zapisane na serwerze i żebyśmy mieli techniczne możliwości skontaktowania się z Tobą)

 • pracownicy lub osoby z nami współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (czyli np. pracownicy administracji nadzorujący nasze skrzynki e-mailowe)

 • podmioty mogące żądać dostępu do naszych systemów IT na podstawie przepisów obowiązującego prawa (czyli np. Policja w przypadku postępowań lub urzędnicy państwowi, w tym przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych) - ale to w wyjątkowych sytuacjach

 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane przechowujemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody, którą wyraziłeś/aś przy przekazaniu CV lub w ciągu miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji. Czyli usuwamy Twoje dane na Twoją prośbę lub usuwamy ją zgodnie z przyjętym czasem retencji danych osobowych.

 

 

Jakie prawa Ci przysługują na mocy RODO w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO dokładnie mówi, które konkretnie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych na podstawie wyrażonej zgody. Są to:

 • prawo dostępu do danych - czyli możesz nas zapytać, czy przetwarzamy Twoje dane (np. je przechowujemy), a jeśli tak, to jakie są to dane (imię, nazwisko itd.). Możesz poprosić nas o ich kopię, ale pamiętaj - pierwsza jest za darmo, a każda kolejna może być już płatna

 • prawo do sprostowania danych - jeśli pomyliłeś/aś się podczas podawania danych (np. wkradła się literówka), możesz poprosić, aby te dane poprawić, żeby były przetwarzane w poprawnej formie

 • prawo do usunięcia danych (do "bycia zapomnianym) - możesz poprosić, żebyśmy je usunęli w określonych przypadkach (więcej o tym przeczytasz w art. 17 RODO). Z pewnością Twoje dane usuniemy w momencie wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie

 • prawo do ograniczenia przetwarzania - w określonych przypadkach czasowo nie będziemy ich przetwarzać (więcej o tym przeczytasz w art. 18 RODO)

 • prawo do przenoszenia danych - jeśli stwierdzisz, że chcesz nawiązać kontakt z innym administratorem danych, np. z inną placówką o podobnym zakresie funkcjonowania, możesz poprosić o przekazanie mu Twoich danych

 

Pamiętaj, że RODO daje Ci prawa, ale chroni także nas przed ich nadużywaniem. W przypadku stwierdzenia, że ktoś celowo chce nas obciążyć zadaniami związanymi z realizacją jego praw, możemy np. doliczyć dodatkowe opłaty, po uiszczeniu których podejmiemy działania, o które się nas prosi na mocy RODO.

 

 

Jakie są zasady wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz wycofać wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Czyli bardziej zrozumiale - skontaktować się z nami w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego, lub do 1 miesiąca od momentu jego zakończenia, i wycofać zgodę - wtedy my usuniemy Twoje dane, zaprzestając ich dalszego przetwarzania. Pamiętaj, że dotychczasowe kontaktowanie odbywało się w sposób uprawniony, bo tak dobrowolnie zdecydowałeś/aś i nam na to pozwoliłeś/aś.

 

 

Co, jeśli uznasz, że naruszyliśmy przepisy RODO podczas przetwarzania Twoich danych?

Możesz tak uznać, więc pamiętaj, że masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym właściwym ds. ochrony danych osobowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. O tym, jak możesz zgłosić skargę przeczytasz na stronie PUODO.

 

 

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Nie musisz, bo to Twoja dobrowolna decyzja, ale bez niej nie będziemy mogli zweryfikować Twojej kandydatury, zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną i podjąć innych czynności, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu. Wysyłając do nas swoje CV potwierdzasz, że przekazujesz je dobrowolnie i wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

 

 

Czy przetwarzamy Twoje dane w zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu?

Nie, nie przetwarzamy Twoich danych w ten sposób. Nie łączymy Twoich danych z naszymi procesami, nie profilujemy Twojego profilu zawodowego na potrzeby podejmowania decyzji o Twojej potencjalnej kandydaturze. Twoje dane przetwarzamy całkowicie manualnie podejmując decyzje bez stosowania systemów IT dedykowanych takiemu działaniu.

Terapeutyczny punkt przedszkolny Tadzio

kontakt@tadzio.edu.pl

781 284 813

ul. Kolejowa 25, 05-220 Zielonka

Fanpage przedszkole terapeutyczne Zielonka

A kuku, śledź nas na Facebooku!

Dokumenty do pobrania

Polityka prywatności

RODO

Kariera

O nas

Designed by Przedszkole Terapeutyczne Tadzio, 2024

Sob.-Ndz.: Zamknięte

Pon.-Pt.: 8:00 - 13:00

Godziny otwarcia: