Terapeutyczny Punkt Przedszkolny TADZIO

O nas

Rekrutacja

Dokumenty

Usługi dodatkowe

Galeria

Kontakt

Informacje o zapisach

Zawiera informacje o osobach, które mogą odbierać dziecko z placówki po zakończeniu przez nie pobytu w placówce. Upoważnienie wystawiane jest przez klienta. Jest to informacja niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku i ochronę przed przekazaniem go osobie niepowołanej. Dokument jest proponowanym wzorem - klient może dostarczyć pisemne upoważnienie sporządzone samodzielnie, jednakże wymagany jest w nim zakres danych wymienionych we wzorze. Dokument możesz pobrać w dowolnej chwili

WZORY DOKUMENTÓW NIE SĄ JESZCZE DOSTĘPNE

Formularz zawierający niezbędne informacje o dziecku, które wykorzystywane są na potrzeby sprawnego świadczenia usług. Zbierane są za jego pomocą dane personalne dziecka, rodziców, dane kontaktowe i inne (tylko w niezbędnym zakresie). Dokument możesz pobrać w dowolnej chwili

Opisuje dokładnie ramowy plan funkcjonowania przedszkola, panujące w nim zasady i zobowiązania klienta. Przedmiot dokumentu zapewnia powtarzalność procedur panujących w przedszkolu, stałość dnia zajęć, a także bezpieczne i komfortowy pobyt dziecka w placówce w ciągu dnia. Regulamin jest integralną częścią umowy, której podpisanie jest równoważne z jego akceptacją. Zapisy regulaminu nie podlegają negocjacjom. Regulamin przedstawiamy podczas spotkania rekrutacyjnego

Jest podstawą zawarcia współpracy, bez której nie istnieje możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola. Reguluje wzajemne relacje pomiędzy przedszkolem a klientem, a także określa prawa i obowiązki każdej ze stron. Część zapisów może być dostosowywana do relacji z klientem, w celu zaspokojenia jego potrzeb, o ile stwierdzona zostanie taka możliwość. Klient zapoznaje się z umową podczas spotkania w sprawie zapisu dziecka do przedszkola

Upoważnienie do odbioru dziecka

Karta dziecka

Regulamin

Umowa

Dokumenty

Załączone dokumenty są standardowo wykorzystywanymi w naszym przedszkolu na potrzeby prawidłowego świadczenia usług. Wszystko jest opisane tak, aby było przejrzyste, zrozumiałe i jednoznaczne dla klientów.

 

Do czego wykorzystujemy poszczególne z nich?

Dzieci z przedszkola terapeutycznego Zielonka

Karta dziecka

Odbiór dzieci z przedszkola - autyzm - Zielonka

Upoważnienie do odbioru dziecka

Regulamin przedszkole terapeutyczne Wołomin Zielonka

Regulamin przedszkola

Umowa przedszkole terapeutyczne Zielonka

Umowa

Terapeutyczny punkt przedszkolny Tadzio

kontakt@tadzio.edu.pl

781 284 813

ul. Kolejowa 25, 05-220 Zielonka

Fanpage przedszkole terapeutyczne Zielonka

A kuku, śledź nas na Facebooku!

Dokumenty do pobrania

Polityka prywatności

RODO

Kariera

O nas

Designed by Przedszkole Terapeutyczne Tadzio, 2024

Sob.-Ndz.: Zamknięte

Pon.-Pt.: 8:00 - 13:00

Godziny otwarcia: